J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Stavebný denník (5. časť)

Stavebný denník (5. časť)

Stavebný denník (5. časť)

Železobetónové nosné konštrukcie obytnej budovy sa realizujú v súčasnosti už na 22. poschodí. Po 12. poschodie je postavené vonkajšie lešenie a postupne osádzame okenné výplňové konštrukcie, ktoré jej dodávajú už ucelenejší vzhľad.

Intenzívne sa pracuje aj v interiéri a po 13. poschodie sú hotové zvislé rozvody zdravotechniky, kúrenia a chladenia ako aj vzduchotechniky. V technických miestnostiach prebieha montáž technických zariadení budovy a podľa harmonogramu pokračujú aj práce na ležatých a bytových rozvodoch. Priebežne prebieha realizácia sadrokartónových konštrukcií, momentálne už na 12. poschodí. Omietkári pokračujú na piatom poschodí a v ich tesnom závese sa robia potery podláh na 4. poschodí. Obytná budova dostáva stále reálnejšie kontúry a klienti si môžu vytvoriť jasnejšiu predstavu o jej majestátnosti.