J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Stavebný denník (2. časť)

Stavebný denník (2. časť)

Stavebný denník (2. časť)

Práce na výstavbe Klingerky za posledné mesiace výrazne pokročili a postupujú podľa plánu. Po príprave a vyčistení pozemku, ktoré prebiehali už minulý rok, sme ukončili zemné práce pre hlavný objekt. Zrealizované bolo špeciálne zakladanie na železobetónových pilótach s veľkým priemerom až 880 mm aj podkladový betón v celom rozsahu. Dokončili sme základovú dosku administratívnej budovy. Postupne po etapách prebieha realizácia základovej dosky na bytový dom, kde sme aktuálne už v druhej polovici. Na základovej doske pre parkovací dom nám chýba už len posledná etapa. Postupne realizujeme zvislé a vodorovné železobetónové konštrukcie, aktuálne sa dokončuje stropná doska garáže ako aj strop administratívnej budovy.

Fotografie z priebehu výstavby nájdete v našej GALÉRII.