J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Stavebný denník (1. časť)

Stavebný denník (1. časť)

Stavebný denník (1. časť)

Počas posledných mesiacov prešiel pozemok Klingerky zásadnou zmenou. V prvej fáze sme vyčistili nielen celý pozemok, ale po dohode s obyvateľmi priľahlých nehnuteľností aj jeho okolie. Orezali sme dreviny zasahujúce do chodníkov, odstránili prerastajúcu burinu a vyzymetali komunikácie. Pri príprave pozemku na ďalší krok - čistenie - sme dbali predovšetkým o to, aby autá a stroje vychádzali na spoločnú cestu vždy čisté. Zároveň sme kropením znižovali prašnosť počas horúcich letných dní. Večer, po skončení prác, sme komunikácie ešte pravidelne dočisťovali. Po príprave pozemku a odstránení zeminy momentálne na stavenisku prebieha čistiaca fáza. Urobili sa vrty, z ktorých sa odčerpáva znečistená voda, tá sa upravuje špeciálnou technológiou. Tento proces je dlhodobý a prebieha pod odborným geologickým dohľadom. 

Fotografie z priebehu výstavby nájdete v našej GALÉRII