J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Pokračovanie projektu sa začína sanáciou územia

Pokračovanie projektu sa začína sanáciou územia

Pokračovanie projektu sa začína sanáciou územia

Pozemok medzi Košickou, Prístavnou a Pláteníckou ulicou sa začína meniť nielen na vizualizáciách. Pokračovanie projektu prinesie viac ako 600 bytov a apartmánov, priestory pre obchody aj gastro prevádzky či doplnkové služby. Plnohodnotnú mestskú štruktúru doplní neskôr administratívna veža. Nedávno otvorený verejný park bude v pokračovaní projektu prepojený so zelenými vnútroblokmi a obyvateľom ponúkne bezpečné komunitné prostredie.

Rozhodnutie o využití územia, ktoré nedávno nadobudlo právoplatnosť, okrem iného odštartovalo prípravné procesy na sanáciu územia, pričom iba samotná sanácia zaberie podľa výpočtov odborníkov viac ako dva roky. V úvodnej fáze realizuje dodávateľ montáž zariadenia staveniska, osadenie dopravného značenia a oplotenia od Pláteníckej ulice. Súbežne sa bude čistiť pozemok od náletových drevín a komunálneho odpadu, vykonajú sa búracie práce existujúcich objektov. Po vybudovaní podzemných tesniacich stien sa môže začať s odstraňovaním historickej environmentálnej záťaže z čias bombardovania Apolky a odvozom odpadu na špecializované skládky a biodegradačné plochy. Počas celého procesu budú monitorované vybrané parametre životného prostredia. Sprievodnými javmi takéhoto „veľkého upratovania“ bývajú zvýšený zápach a prach, ale dodávateľ použije všetky dostupné prostriedky - kropenie a postrek, aby tieto negatívne senzorické vplyvy minimalizovali. Sanácia územia a odstránenie environmentálnej záťaže výrazným spôsobom prispejú k trvalému a zásadnému zlepšeniu životného prostredia nielen priamo v lokalite, ale aj v širšom kontexte ochrany spodných vôd v meste a okolí.

„Aj pri realizácii ďalšej etapy projektu sa budeme snažiť eliminovať dopad tohto procesu na každodenný život pôvodných obyvateľov, aj nových, ktorí sa už postupne sťahujú do bytovej veže na Súkenníckej ulici. Preto aj naďalej ostáva v platnosti mail susedia@klingerka.sk, kde nám môžu obyvatelia posielať svoje podnety,“ dodáva projektový manažér Radoslav Christov, ktorý spolu s architektmi z GFI predstavili pokračovanie projektu obyvateľom Klingerovej kolónie na osobnom stretnutí pred dvoma rokmi a odvtedy ich priebežne informovali o ďalších krokoch.