J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Klingerka prináša inovatívne riešenia

Klingerka prináša inovatívne riešenia

Klingerka prináša inovatívne riešenia

Konštrukcia najvyššej obytnej budovy, ktorej hrubú stavbu v najbližších týždňoch dokončí generálny dodávateľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., je vzhľadom k požiadavkám a podmienkam v mnohých ohľadoch jedinečná. Spoločne s dodávateľmi sme museli často vyvinúť a na mieru vyrobiť úplne nové produkty, za ktorými v projekte Klingerka stojí kolega Ing. Marek Rura, profesijný špecialista na obvodové plášte budov.

Balkón

Aj taká obyčajná vec, akou je napríklad balkón, sa pri najvyššej budove stáva výzvou, ktorú je potrebné riešiť súčasne s mnohými profesiami – dodávateľ okien, zámočník, elektrikár, izolatér, zdravotechnik, dodávateľ kontaktného zatepľovacieho systému, dodávateľ dlažby a nakoniec aj dodávateľ zasklenia balkónu. V spolupráci so spoločnosťou H & O Construktion, s.r.o. sme vyvinuli oceľovo-hliníkový systém preskleného zábradlia, ktoré si ale vyžadovalo aj estetické prevedenie. Celú konštrukciu sme preto skryli pod odolné a na pohľad príťažlivé prekrytie, ktoré spolu so špeciálnymi sklenenými výplňami tvorí jeden z výrazných prvkov budovy. Na takto pripravenú konštrukciu môžeme po dohode s budúcim vlastníkom bez problémov osadiť dodatočné presklenie, aby mohol tento priestor využívať aj v nepriaznivom počasí ako "zimnú záhradu“.

Konstrukcia_balkonoveho_zabradliaFinalne_oplastenie_konstrukcie

Vetranie

V interiéri sme museli pri výške budovy 115 metrov vyriešiť systém vetrania, ktorý by privádzal do bytu čerstvý vzduch, ale zároveň zabezpečoval akustickú pohodu jeho obyvateľov. Túto funkciu plní akustická vetracia štrbina, ktorá je umiestnená v každej obytnej miestnosti. Problém štandardne ponúkaných výrobkov bol, že mali nízku odolnosť voči vetrom hnanému dažďu, nemali účinnú možnosť regulácie prietoku pri silnom vetre a mali nízky prietok vzduchu v kombinácii s nepriezvučnosťou. Spoločnosť H & O Construktion musela opäť hľadať riešenie šité na mieru KLINGERKY a vydať sa na vlastnú cestu vývoja a testovania inovatívneho produktu. Vetracia klapka má vysokú odolnosť voči vetrom hnanému dažďu a je vybavená samoregulačným uzatváracím mechanizmom, ktorý pri silnom vetre uzavrie akustickú štrbinu, aby sa zabezpečila čo najväčšia pohoda v interiéri.  Vonkajší nasávací prvok z nerezového plechu prekryje tepelná izolácia, takže nebude na fasáde pôsobiť rušivo.

Fasáda

Takzvaný „bondový“ obklad fasády má špeciálnu povrchovú úpravu „crinkle“, čo ju robí odolnejšou voči poškrabaniu. Pod ním bude tepelná izolácia Knauf Insulation Venti Pro, ktorá má oproti bežne používaným izolantom najvyššiu objemovú hmotnosť a je homogénna. To znamená, že v každom mieste má rovnaké vlastnosti. Tieto vlastnosti sú dôležité predovšetkým z hľadiska tepelných a akustických požiadaviek. Ide jednoznačne o jeden z najkvalitnejších produktov pre odvetrané fasády na trhu a na Slovensku ešte nikdy nebol použitý v takomto rozsahu. Nosný rošt obkladu je taktiež špeciálne navrhnutý a po prvýkrát použitý pre obvodový plášť unikátnej konštrukcie KLINGERKY. Vzhľadom k rýchlosti výstavby – jedno celé podlažie za 10 dní a zároveň zabezpečeniu vysokej kvality prevedenia sme museli opäť s dodávateľom hľadať riešenie, ktoré by zodpovedalo vysokým nárokom na statiku a tepelné požiadavky. Výsledkom je prototyp nerezovej C – kotvy s vlastnou tepelnou podložkou. Jej výhoda spočíva v tom, že pri aplikácii nedochádza k prerušeniu difúznej fólie, ako je to pri bežne používaných kotvách, čím sa zníži riziko zatečenia a zvýši sa kvalita samotného plášťa budovy. Taktiež sa výrazne zníži čas montáže, pretože nie je potrebné izolovať jednotlivé prestupy kotiev. Samotný materiál kotvy – nerezová oceľ – má nízku tepelnú vodivosť, čo priaznivo ovplyvní celkový tepelný odpor obvodového plášťa.

Levitujúce lešenie

V týchto dňoch sa okoloidúcim naskytol nevšedný pohľad na fasádu budovy. Vo vrchnej časti sa akoby vznášalo lešenie, ale spodná časť už bola bez lešenia a KLINGERKA postupne začala odhaľovať svoju fasádu. Pri štandardných stavbách je to presne naopak, ale nakoľko ide o výnimočný projekt, museli byť pri jeho výstavbe použité aj výnimočné prvky a postupy. Efekt „levitujúceho lešenia“ vznikol z niekoľkých logických dôvodov. Vzhľadom k tvaru a výške budovy nebola možnosť postaviť klasické lešenie, nakoľko jeho hustota ako aj hustota kotvenia lešenia by prakticky znemožnili montáž fasády. Z tohto dôvodu dodávateľ lešenia, spoločnosť PERI spol. s r.o., a dodávateľ fasády, H & O Construktion, navrhli neobvyklé riešenie lešenia, a to na zavesených lávkach, ktoré sú kotvené do bodov šplhacieho debnenia. Ďalším benefitom „levitujúceho lešenia“ je urýchlenie dokončenia spevnených plôch v bezprostrednom okolí budovy, čo pri použití štandardného lešenia možné nie je.

Ochrana

A na záver, aby sme klientom pri nasťahovaní sa do ich nového bytu zabezpečili nepoškriabané okenné výplne, ošetrili sme ich špeciálnou fóliou od dodávateľa okien Slovaktual s.r.o. Ochrana sa aplikuje na sklá striekaním a nielen zabraňuje mechanickému poškodeniu, ale je aj UV stabilná počas 24 mesiacov.

Vďaka spolupráci nášho projektového tímu s tímom dodávateľov zvládame postupne všetky výzvy a na nečakané problémy nachádzame také konštrukčné riešenia, ktoré Klingerke prinesú nejedno prvenstvo. Nebude teda iba najvyššou rezidenčnou budovou, ale aj technologicky a konštrukčne inovatívnou stavbou na našom území.

 

Peter Medľa, projektový manažér JTRE