Výhľad je možné ovládať myškou a šípkami na klávesnici.
The view can be controlled by the mouse and the arrow keys on the keyboard.