J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Cenník

Filter

PoschodieBytIzbyInteriér (m2)Exteriér (m2)Pivnica (m2)Cena bez DPH (€)Cena s DPH (€)StavPorovnanie bytov
1001200056.500004.400002.5125 400150 480Voľný
1002200051.200005.800002.4--Predrezervovaný
1003300071.600009.400002.6--Predrezervovaný
1004300072.800009.400002.6--Predaný
1005200055.300004.500002.4--Predaný
1006200056.300004.400002.5--Predaný
1007200057.200004.400002.5--Predaný
1008300075.600008.800002.8156 000187 200Voľný
1009300075.700009.400002.8--Predaný
1010400100.900009.400003.2226 900272 280Voľný
1011200054.900004.200002.4--Predrezervovaný
1012200057.400004.400002.5127 500153 000Voľný
1101200056.500004.400002.5126 200151 440Voľný
1102200051.200005.800002.4--Predrezervovaný
1103300071.600009.400002.6157 500189 000Voľný
1104300072.800009.400002.6--Predaný
1105200055.300004.500002.4--Predaný
1106200056.300004.400002.5--Predaný
1107200057.200004.400002.5--Predaný
1108300075.600008.800002.8--Predaný
1109300075.700009.400002.8--Predaný
1110400100.900009.400003.3228 400274 080Voľný
1111200054.900004.200002.4--Predaný
1112200057.400004.400002.5128 400154 080Voľný
1201200056.500004.400002.5127 100152 520Voľný
1202200051.200005.800002.4--Predaný
1203300071.600009.400002.6158 600190 320Voľný
1204300072.800009.400002.6--Predaný
1205200055.300004.500002.4--Predaný
1206200056.300004.400002.5--Predaný
1207200057.200004.400002.5--Predaný
1208300075.600008.800002.8--Predaný
1209300075.700009.400002.8--Predaný
1210400100.900009.400003.3--Predaný
1211200054.900004.200002.4--Predaný
1212200057.400004.400002.5129 300155 160Voľný
1301200056.500004.400002.5128 000153 600Voľný
1302200051.200005.800002.4--Predaný
1303300071.600009.400002.6159 700191 640Voľný
1304300072.800009.400002.6--Predaný
1305200055.300004.500002.4--Predaný
1306200056.300004.400002.5--Predaný
1307200057.200004.400002.5--Predaný
1308300075.600008.800002.8159 200191 040Voľný
1309300075.700009.400002.8164 900197 880Voľný
1310400100.900009.400003.3231 700278 040Voľný
1311200054.900004.200002.4--Predaný
1312200057.400004.400002.6--Predaný
1401200056.500004.400002.5128 900154 680Voľný
1402200051.200005.800002.4--Predaný
1403300071.600009.400002.6160 800192 960Voľný
1404300072.800009.400002.6--Predrezervovaný
1405200055.300004.500002.4--Predaný
1406200056.300004.400002.5--Predaný
1407200057.200004.400002.5--Predaný
1408300075.600008.800002.9--Predaný
1409300075.700009.400002.9166 100199 320Voľný
1410400100.900009.400003.3233 300279 960Voľný
1411200054.900004.200002.4--Predaný
1412200057.400004.400002.6--Predaný
1501200056.500004.400002.5130 500156 600Voľný
1502200051.200005.800002.4--Predaný
1503300071.600009.400002.6162 800195 360Voľný
1504300072.800009.400002.6--Predaný
1505200055.300004.500002.4--Predaný
1506200056.300004.400002.5--Predaný
1507200057.200004.400002.5--Predaný
1508300075.600008.800002.9--Predaný
1509300075.700009.400002.9--Predrezervovaný
1510400100.900009.400003.3236 100283 320Voľný
1511200054.900004.200002.4--Predaný
1512200057.400004.400002.6--Predaný
1601200056.500004.400002.4131 200157 440Voľný
1602200051.200005.800002.4--Predaný
1603300071.600009.400002.6163 900196 680Voľný
1604300072.800009.400002.6--Predaný
1605200055.300004.500002.4--Predaný
1606200056.300004.400002.5--Predaný
1607200057.200004.400002.5--Predaný
1608300075.600008.800002.9--Predaný
1609300075.700009.400002.9--Predrezervovaný
1610400100.900009.400003.3--Predrezervovaný
1611200054.900004.200002.4--Predaný
1612200057.400004.400002.6133 700160 440Voľný
1701200056.900004.400002.4133 100159 720Voľný
1702200053.500004.500002.4--Predaný
1703300073.100009.400002.7--Predaný
1704300073.000009.400002.6--Predaný
1705200055.500004.500002.4--Predaný
1706200056.600004.400002.5--Predaný
1707200057.400004.400002.5--Predaný
1708300075.700008.800002.9--Predaný
1709300075.800009.400002.6--Predaný
1710400101.000009.400003.4--Predaný
1711200055.100004.200002.4--Predaný
1712200057.800004.400002.6--Predaný
1801200056.900004.400002.4--Predaný
1802200053.500004.500002.4--Predrezervovaný
1803300073.100009.400002.7--Predaný
1804300073.000009.400002.7--Predaný
1805200055.500004.500002.4--Predaný
1806200056.600004.400002.5--Predaný
1807200057.400004.400002.5--Predaný
1808300075.700008.800002.9166 100199 320Voľný
1809300075.800009.400002.9172 000206 400Voľný
1810400101.000009.400003.4241 400289 680Voľný
1811200055.100004.200002.4--Predaný
1812200057.800004.400002.6136 400163 680Voľný
1901200056.900004.400002.6--Predaný
1902200053.500004.500002.4--Predaný
1903300073.100009.400002.7--Predaný
1904300073.000009.400002.9159 300191 160Voľný
1905200055.500004.500002.4--Predaný
1906200056.600004.400002.5--Predaný
1907200057.400004.400002.5--Predaný
1908300075.700008.800002.9--Predaný
1909300075.800009.400002.9--Predaný
1910400101.000009.400003.4--Predaný
1911200055.100004.200002.4--Predaný
1912200057.800004.400002.6137 400164 880Voľný
2001200056.900004.400002.6136 000163 200Voľný
2002200053.500004.500002.4--Predaný
2003300073.100009.400002.7--Predaný
2004300073.000009.400002.6160 100192 120Voľný
2005200055.500004.500002.4--Predaný
2006200056.600004.400002.5--Predaný
2007200057.400004.400002.5--Predaný
2008300075.700008.800002.9168 300201 960Voľný
2009300075.800009.400002.9174 400209 280Voľný
2010400101.000009.400003.4--Predaný
2011200055.100004.200002.4--Predaný
2012200057.800004.400002.6138 400166 080Voľný
2101200056.900004.400002.7--Predaný
2102200053.500004.500002.4--Predaný
2103300073.100009.400002.7--Predaný
2104300073.000009.400002.7--Predaný
2105200055.500004.500002.4--Predaný
2106200056.600004.400002.5--Predaný
2107200057.400004.400002.5--Predaný
2108300075.700008.800002.9--Predaný
2109300075.800009.400002.9--Predaný
2110400101.000009.400003.4--Predaný
2111200055.100004.200002.4--Predaný
2112200057.800004.400002.6--Predaný
2201200056.900004.400002.5137 800165 360Voľný
2202200053.500004.500002.4--Predaný
2203300073.100009.400002.7--Predaný
2204300073.000009.400002.7162 300194 760Voľný
2205200055.500004.500002.4--Predaný
2206200056.600004.400002.5--Predaný
2207200057.400004.400002.5--Predaný
2208300075.700008.800002.9--Predaný
2209300075.800009.400002.9--Predaný
2210400101.000009.400003.4--Predrezervovaný
2211200055.100004.200002.4--Predaný
2212200057.800004.400002.6140 300168 360Voľný
2301200056.900004.400002.5138 800166 560Voľný
2302200053.500004.500002.4134 800161 760Voľný
2303300073.100009.400002.7--Predaný
2304300073.000009.400002.7--Predaný
2305200055.500004.500002.4--Predaný
2306200056.600004.400002.5--Predaný
2307200057.400004.400002.5--Predaný
2308300075.700008.800003.0--Predaný
2309300075.800009.400002.9--Predaný
2310400101.000009.400003.4--Predaný
2311200055.100004.200002.4--Predaný
2312200057.800004.400002.6141 200169 440Voľný
2401200056.900004.400002.5--Predaný
2402200053.500004.500002.4135 800162 960Voľný
2403300073.100009.400002.7--Predaný
2404300073.000009.400002.7--Predaný
2405200055.500004.500002.4--Predaný
2406200056.600004.400002.5--Predaný
2407200057.400004.400002.5--Predaný
2408300075.700008.800003.0173 200207 840Voľný
2409300075.800009.400003.0--Predaný
2410400101.000009.400003.5251 700302 040Voľný
2411200055.100004.200002.4--Predaný
2412200057.800004.400002.6142 200170 640Voľný
2501200056.900004.400002.4140 600168 720Voľný
2502200053.500004.500002.4136 700164 040Voľný
2503300073.100009.400002.7--Predaný
2504300073.000009.400002.7165 800198 960Voľný
2505200055.500004.500002.4--Predaný
2506200056.600004.400002.5--Predaný
2507200057.400004.400002.5--Predaný
2508300075.700008.800003.0--Predaný
2509300075.800009.400003.0--Predaný
2510400101.000009.400003.5253 400304 080Voľný
2511200055.100004.200002.4141 100169 320Voľný
2512200057.800004.400002.6143 200171 840Voľný
2601200056.800004.400002.5142 300170 760Voľný
2602200053.400004.500002.6138 400166 080Voľný
2603300073.200009.400002.7187 700225 240Voľný
2604300073.000009.400002.7168 000201 600Voľný
2605200055.500004.500002.5--Predaný
2606200056.600004.400002.5--Predaný
2607200057.500004.400002.6--Predaný
2608300075.700008.800003.0176 700212 040Voľný
2609300075.900009.400003.1--Predaný
2610400101.100009.400003.5257 000308 400Voľný
2611200055.100004.200002.4--Predaný
2612200057.800004.400002.6145 000174 000Voľný
2701200056.800004.400002.5143 300171 960Voľný
2702200053.400004.500002.4139 200167 040Voľný
2703300073.200009.400002.7189 000226 800Voľný
2704300073.000009.400002.7169 200203 040Voľný
2705200055.500004.500002.5--Predrezervovaný
2706200056.600004.400002.5--Predaný
2707200057.500004.400002.6--Predaný
2708300075.700008.800003.0178 000213 600Voľný
2709300075.900009.400003.1--Predaný
2710400101.100009.400003.5--Predaný
2711200055.100004.200002.4--Predaný
2712200057.800004.400002.6146 000175 200Voľný
2801200056.800004.400002.5144 200173 040Voľný
2802200053.400004.500002.4140 100168 120Voľný
2803300073.200009.400002.7190 300228 360Voľný
2804300073.000009.400002.7170 300204 360Voľný
2805200055.500004.500002.5--Predaný
2806200056.600004.400002.5--Predaný
2807200057.500004.400002.6--Predaný
2808300075.700008.800003.0179 200215 040Voľný
2809300075.900009.400003.1--Predaný
2810400101.100009.400003.5260 500312 600Voľný
2811200055.100004.200002.4144 900173 880Voľný
2812200057.800004.400002.6147 100176 520Voľný
2901200056.800004.400002.5145 200174 240Voľný
2902200053.400004.500002.4141 100169 320Voľný
2903300073.200009.400002.7191 600229 920Voľný
2904300073.000009.400002.7171 500205 800Voľný
2905200055.500004.500002.5130 100156 120Voľný
2906200056.600004.400002.5--Predaný
2907200057.500004.400002.6131 000157 200Voľný
2908300075.700008.800003.0180 400216 480Voľný
2909300075.900009.400003.1--Predaný
2910400101.100009.400003.5--Predaný
2911200055.100004.200002.4--Predaný
2912200057.800004.400002.5148 000177 600Voľný
0301200054.000004.400002.5--Predaný
0302200050.600005.800002.4--Predaný
0303300070.500009.400002.6--Predrezervovaný
0304300071.900009.400002.6--Predaný
0305200054.400004.500002.4--Predaný
0306200054.100004.400002.5--Predaný
0307200055.000004.400002.4--Predaný
0308300074.600008.800002.8--Predaný
0309300074.600009.400002.8--Predaný
0310400099.700009.400003.2212 700255 240Voľný
0311200054.200004.200002.4--Predrezervovaný
0312200055.000004.400002.4--Predrezervovaný
3001200056.800004.400002.5146 200175 440Voľný
3002200053.400004.500002.4142 100170 520Voľný
3003300073.200009.400002.8--Predaný
3004300073.000009.400002.7--Predaný
3005200055.500004.500002.5130 900157 080Voľný
3006200056.600004.400002.5--Predrezervovaný
3007200057.500004.400002.6131 900158 280Voľný
3008300075.700008.800003.0--Predaný
3009300075.900009.400003.1--Predaný
3010400101.100009.400003.5--Predaný
3011200055.100004.200002.4146 900176 280Voľný
3012200057.800004.400002.6149 000178 800Voľný
3101200056.800004.400002.5147 200176 640Voľný
3102200053.400004.500002.4143 100171 720Voľný
3103400154.000019.600003.7419 700503 640Voľný
3104200055.400004.500002.4131 500157 800Voľný
3105200056.600004.400002.4130 700156 840Voľný
3106200057.600004.400002.6133 000159 600Voľný
3107300075.700008.800003.1182 900219 480Voľný
3108400160.700019.600004.4--Predaný
3109300076.600009.600003.1211 000253 200Voľný
3110200057.700004.400002.6--Predaný
3201200056.800004.400002.5148 200177 840Voľný
3202200053.400004.500002.4144 100172 920Voľný
3203400154.000019.600003.8422 700507 240Voľný
3204200055.400004.500002.4--Predaný
3205200056.600004.400002.5131 700158 040Voľný
3206200057.600004.400002.6134 000160 800Voľný
3207300075.700008.800003.0184 100220 920Voľný
3208400160.700019.600003.8--Predaný
3209300076.600009.600003.1212 500255 000Voľný
3210200057.700004.400003.2150 500180 600Voľný
3301200056.800004.400002.5--Predrezervovaný
3302200053.400004.500002.4145 000174 000Voľný
3303400154.000019.600003.8425 700510 840Voľný
3304200055.400004.500002.4133 400160 080Voľný
3305200056.600004.400002.5132 600159 120Voľný
3306200057.600004.400002.6134 900161 880Voľný
3307300075.700008.800003.1185 500222 600Voľný
3308400160.700019.600004.6--Predrezervovaný
3309300076.600009.600003.1--Predaný
3310200057.700004.400002.6151 600181 920Voľný
3401200056.800004.400002.5--Predaný
3402200053.400004.500002.4--Predaný
3403400154.000019.600003.8428 600514 320Voľný
3404200055.400004.500002.4--Predaný
3405200056.600004.400002.5--Predrezervovaný
3406200057.600004.400002.6--Predaný
3407300075.700008.800003.1186 800224 160Voľný
3408400160.700019.600005.0--Predaný
3409300076.600009.600003.2--Predaný
3410200057.700004.400002.6--Predaný
3501400150.100045.600003.6--Predaný
3502400151.000045.600003.6--Predrezervovaný
3503400178.300045.800005.4--Predrezervovaný
3504400181.200045.800005.4--Predaný
0401200054.000004.400002.6--Predaný
0402200050.600005.800002.4--Predrezervovaný
0403300070.500009.400002.6--Predrezervovaný
0404300071.900009.400002.6--Predaný
0405200054.400004.500002.4--Predaný
0406200054.100004.400002.6--Predaný
0407200055.000004.400002.5--Predaný
0408300074.600008.800002.8--Predaný
0409300074.600009.400002.8--Predrezervovaný
0410400099.700009.400003.2215 100258 120Voľný
0411200054.200004.200002.4--Predaný
0412200055.000004.400002.4--Predaný
0501200054.000004.400002.6--Predaný
0502200050.600005.800002.4--Predaný
0503300070.500009.400002.6--Predrezervovaný
0504300071.900009.400002.6--Predaný
0505200054.400004.500002.4--Predaný
0506200054.100004.400002.6--Predaný
0507200055.000004.400002.4--Predaný
0508300074.600008.800002.8--Predaný
0509300074.600009.400002.6--Predrezervovaný
0510400099.700009.400003.2216 600259 920Voľný
0511200054.200004.200002.4--Predaný
0512200055.000004.400002.4--Predrezervovaný
0601200055.000004.400002.4--Predaný
0602200050.900005.800002.4--Predaný
0603300070.800009.400002.6--Predrezervovaný
0604300072.200009.400002.5--Predaný
0605200054.900004.500002.4--Predaný
0606200054.700004.400002.4--Predaný
0607200055.600004.400002.4--Predaný
0608300075.100008.800002.6--Predaný
0609300075.100009.400002.8--Predaný
0610400100.100009.400003.2219 000262 800Voľný
0611200054.600004.200002.4--Predaný
0612200055.900004.400002.4--Predaný
0701200055.000004.400002.4--Predaný
0702200050.900005.800002.4--Predaný
0703300070.800009.400002.6--Predrezervovaný
0704300072.200009.400002.6--Predaný
0705200054.900004.500002.4--Predaný
0706200054.700004.400002.4--Predaný
0707200055.600004.400002.4--Predaný
0708300075.100008.800002.8--Predaný
0709300075.100009.400002.8--Predaný
0710400100.100009.400003.2220 400264 480Voľný
0711200054.600004.200002.4--Predrezervovaný
0712200055.900004.400002.4--Predaný
0801200055.000004.400002.4--Predaný
0802200050.900005.800002.4--Predaný
0803300070.800009.400002.6--Predrezervovaný
0804300072.200009.400002.6--Predaný
0805200054.900004.500002.4--Predaný
0806200054.700004.400002.4--Predaný
0807200055.600004.400002.4--Predaný
0808300075.100008.800002.8152 900183 480Voľný
0809300075.100009.400002.8--Predaný
0810400100.100009.400003.2222 000266 400Voľný
0811200054.600004.200002.4--Predaný
0812200055.900004.400002.4--Predrezervovaný
0901200055.000004.400002.4--Predrezervovaný
0902200050.900005.800002.4--Predaný
0903300070.800009.400002.6--Predrezervovaný
0904300072.200009.400002.6--Predaný
0905200054.900004.500002.4--Predaný
0906200054.700004.400002.4--Predaný
0907200055.600004.400002.4--Predaný
0908300075.100008.800002.8--Predaný
0909300075.100009.400002.8--Predaný
0910400100.100009.400003.2223 600268 320Voľný
0911200054.600004.200002.4--Predaný
0912200055.900004.400002.4--Predaný
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.
Byt: 01
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.1
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 03
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 212 700
Cena s DPH: 255 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.2
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.1
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 04
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 215 100
Cena s DPH: 258 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.2
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.1
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 05
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 216 600
Cena s DPH: 259 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.2
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 06
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 219 000
Cena s DPH: 262 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 07
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 220 400
Cena s DPH: 264 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 152 900
Cena s DPH: 183 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 08
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 222 000
Cena s DPH: 266 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 09
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 223 600
Cena s DPH: 268 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 125 400
Cena s DPH: 150 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 156 000
Cena s DPH: 187 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 10
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 226 900
Cena s DPH: 272 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 127 500
Cena s DPH: 153 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 126 200
Cena s DPH: 151 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 157 500
Cena s DPH: 189 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 11
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 228 400
Cena s DPH: 274 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 128 400
Cena s DPH: 154 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 127 100
Cena s DPH: 152 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 158 600
Cena s DPH: 190 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 12
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 129 300
Cena s DPH: 155 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 128 000
Cena s DPH: 153 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 159 700
Cena s DPH: 191 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 159 200
Cena s DPH: 191 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 164 900
Cena s DPH: 197 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 13
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 231 700
Cena s DPH: 278 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 128 900
Cena s DPH: 154 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 160 800
Cena s DPH: 192 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 166 100
Cena s DPH: 199 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 14
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 233 300
Cena s DPH: 279 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 130 500
Cena s DPH: 156 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 162 800
Cena s DPH: 195 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 15
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 236 100
Cena s DPH: 283 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 131 200
Cena s DPH: 157 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 163 900
Cena s DPH: 196 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 16
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 133 700
Cena s DPH: 160 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 133 100
Cena s DPH: 159 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 17
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 166 100
Cena s DPH: 199 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 172 000
Cena s DPH: 206 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 18
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: 241 400
Cena s DPH: 289 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 136 400
Cena s DPH: 163 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 159 300
Cena s DPH: 191 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 19
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 137 400
Cena s DPH: 164 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 136 000
Cena s DPH: 163 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 160 100
Cena s DPH: 192 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 168 300
Cena s DPH: 201 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 174 400
Cena s DPH: 209 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 20
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 138 400
Cena s DPH: 166 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 21
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 137 800
Cena s DPH: 165 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 162 300
Cena s DPH: 194 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 22
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 140 300
Cena s DPH: 168 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 138 800
Cena s DPH: 166 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 134 800
Cena s DPH: 161 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 23
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 141 200
Cena s DPH: 169 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 135 800
Cena s DPH: 162 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 173 200
Cena s DPH: 207 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 24
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 251 700
Cena s DPH: 302 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 142 200
Cena s DPH: 170 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 140 600
Cena s DPH: 168 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 136 700
Cena s DPH: 164 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 165 800
Cena s DPH: 198 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 25
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 253 400
Cena s DPH: 304 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 141 100
Cena s DPH: 169 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 143 200
Cena s DPH: 171 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 142 300
Cena s DPH: 170 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 138 400
Cena s DPH: 166 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 187 700
Cena s DPH: 225 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 168 000
Cena s DPH: 201 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 176 700
Cena s DPH: 212 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 26
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 257 000
Cena s DPH: 308 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 145 000
Cena s DPH: 174 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 143 300
Cena s DPH: 171 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 139 200
Cena s DPH: 167 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 189 000
Cena s DPH: 226 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 169 200
Cena s DPH: 203 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 178 000
Cena s DPH: 213 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 27
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 146 000
Cena s DPH: 175 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 144 200
Cena s DPH: 173 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 140 100
Cena s DPH: 168 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 190 300
Cena s DPH: 228 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 170 300
Cena s DPH: 204 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 179 200
Cena s DPH: 215 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 28
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 260 500
Cena s DPH: 312 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 144 900
Cena s DPH: 173 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 147 100
Cena s DPH: 176 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 145 200
Cena s DPH: 174 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 141 100
Cena s DPH: 169 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 191 600
Cena s DPH: 229 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 171 500
Cena s DPH: 205 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 130 100
Cena s DPH: 156 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 131 000
Cena s DPH: 157 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 180 400
Cena s DPH: 216 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 29
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 148 000
Cena s DPH: 177 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 146 200
Cena s DPH: 175 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 142 100
Cena s DPH: 170 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 130 900
Cena s DPH: 157 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 131 900
Cena s DPH: 158 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 30
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 146 900
Cena s DPH: 176 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 149 000
Cena s DPH: 178 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 147 200
Cena s DPH: 176 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 143 100
Cena s DPH: 171 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 31
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.7
Cena bez DPH: 419 700
Cena s DPH: 503 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 131 500
Cena s DPH: 157 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 130 700
Cena s DPH: 156 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 133 000
Cena s DPH: 159 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 31
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 182 900
Cena s DPH: 219 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 31
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00004.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 31
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 211 000
Cena s DPH: 253 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 148 200
Cena s DPH: 177 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 144 100
Cena s DPH: 172 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 32
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 422 700
Cena s DPH: 507 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 131 700
Cena s DPH: 158 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 134 000
Cena s DPH: 160 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 32
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 184 100
Cena s DPH: 220 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 32
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 32
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 212 500
Cena s DPH: 255 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 150 500
Cena s DPH: 180 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 145 000
Cena s DPH: 174 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 33
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 425 700
Cena s DPH: 510 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 133 400
Cena s DPH: 160 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 132 600
Cena s DPH: 159 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 134 900
Cena s DPH: 161 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 33
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 185 500
Cena s DPH: 222 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 33
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00004.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 33
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 151 600
Cena s DPH: 181 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 34
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 428 600
Cena s DPH: 514 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 34
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 186 800
Cena s DPH: 224 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 34
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00005.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 34
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00150.1
Exteriér: 00045.6
Cellar 00003.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00151.0
Exteriér: 00045.6
Cellar 00003.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00178.3
Exteriér: 00045.8
Cellar 00005.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00181.2
Exteriér: 00045.8
Cellar 00005.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.
Pivnica je zahrnutá v cene bytu.
Cena vnútorného parkovacieho státia: 21 600 Eur s DPH
Cena vonkajšieho parkovacieho státia: 13 200 Eur s DPH
Ceny bytov sú uvádzané v štandardnom vybavení bytu.