J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Cenník

Filter

PoschodieBytIzbyInteriér (m2)Exteriér (m2)Pivnica (m2)Cena bez DPH (€)Cena s DPH (€)StavPorovnanie bytov
1001200056.500004.400002.5--Predaný
1002200051.200005.800002.4--Predaný
1003300071.600009.400002.6--Predaný
1004300072.800009.400002.6--Predaný
1005200055.300004.500002.4--Predaný
1006200056.300004.400002.5--Predaný
1007200057.200004.400002.5--Predaný
1008300075.600008.800002.8--Predaný
1009300075.700009.400002.8--Predaný
1010400100.900009.400003.3239 600287 520Voľný
1011200054.900004.200002.4--Predaný
1012200057.400004.400002.5--Predaný
1101200056.500004.400002.5--Predaný
1102200051.200005.800002.4--Predaný
1103300071.600009.400002.6166 700200 040Voľný
1104300072.800009.400002.6--Predaný
1105200055.300004.500002.4--Predaný
1106200056.300004.400002.5--Predaný
1107200057.200004.400002.5--Predaný
1108300075.600008.800002.8--Predaný
1109300075.700009.400002.8--Predaný
1110400100.900009.400003.3241 100289 320Voľný
1111200054.900004.200002.4--Predaný
1112200057.400004.400002.5--Predrezervovaný
1201200056.500004.400002.5--Predaný
1202200051.200005.800002.4--Predaný
1203300071.600009.400002.6167 800201 360Voľný
1204300072.800009.400002.6--Predaný
1205200055.300004.500002.4--Predaný
1206200056.300004.400002.5--Predaný
1207200057.200004.400002.5--Predaný
1208300075.600008.800002.8--Predaný
1209300075.700009.400002.8--Predaný
1210400100.900009.400003.3242 800291 360Voľný
1211200054.900004.200002.4--Predaný
1212200057.400004.400002.5--Predrezervovaný
1301200056.500004.400002.5--Predrezervovaný
1302200051.200005.800002.4--Predaný
1303300071.600009.400002.6168 900202 680Voľný
1304300072.800009.400002.6--Predaný
1305200055.300004.500002.4--Predaný
1306200056.300004.400002.5--Predaný
1307200057.200004.400002.5--Predaný
1308300075.600008.800002.8168 800202 560Voľný
1309300075.700009.400002.8174 600209 520Voľný
1310400100.900009.400003.3244 400293 280Voľný
1311200054.900004.200002.4--Predaný
1312200057.400004.400002.6--Predaný
1401200056.500004.400002.5136 000163 200Voľný
1402200051.200005.800002.4--Predaný
1403300071.600009.400002.6170 000204 000Voľný
1404300072.800009.400002.6--Predaný
1405200055.300004.500002.4--Predaný
1406200056.300004.400002.5--Predaný
1407200057.200004.400002.5--Predaný
1408300075.600008.800002.9--Predaný
1409300075.700009.400002.9--Predaný
1410400100.900009.400003.3246 000295 200Voľný
1411200054.900004.200002.4136 600163 920Voľný
1412200057.400004.400002.6138 400166 080Voľný
1501200056.500004.400002.5137 600165 120Voľný
1502200051.200005.800002.4--Predaný
1503300071.600009.400002.6172 000206 400Voľný
1504300072.800009.400002.6--Predaný
1505200055.300004.500002.4--Predaný
1506200056.300004.400002.5--Predaný
1507200057.200004.400002.5--Predaný
1508300075.600008.800002.9--Predaný
1509300075.700009.400002.9--Predaný
1510400100.900009.400003.3248 800298 560Voľný
1511200054.900004.200002.4--Predaný
1512200057.400004.400002.6--Predaný
1601200056.500004.400002.4138 300165 960Voľný
1602200051.200005.800002.4--Predaný
1603300071.600009.400002.6173 100207 720Voľný
1604300072.800009.400002.6--Predaný
1605200055.300004.500002.4--Predaný
1606200056.300004.400002.5--Predaný
1607200057.200004.400002.5--Predaný
1608300075.600008.800002.9--Predaný
1609300075.700009.400002.7--Predaný
1610400100.900009.400003.2--Predaný
1611200054.900004.200002.4139 100166 920Voľný
1612200057.400004.400002.6140 900169 080Voľný
1701200056.900004.400002.4140 200168 240Voľný
1702200053.500004.500002.4--Predaný
1703300073.100009.400002.7--Predaný
1704300073.000009.400002.6--Predaný
1705200055.500004.500002.4--Predaný
1706200056.600004.400002.5--Predaný
1707200057.400004.400002.5--Predaný
1708300075.700008.800002.9--Predaný
1709300075.800009.400002.6--Predaný
1710400101.000009.400003.4--Predaný
1711200055.100004.200002.4--Predaný
1712200057.800004.400002.6--Predaný
1801200056.900004.400002.4--Predaný
1802200053.500004.500002.4137 000164 400Voľný
1803300073.100009.400002.7--Predaný
1804300073.000009.400002.7--Predaný
1805200055.500004.500002.4--Predaný
1806200056.600004.400002.5--Predaný
1807200057.400004.400002.5--Predaný
1808300075.700008.800002.9175 800210 960Voľný
1809300075.800009.400002.9181 700218 040Voľný
1810400101.000009.400003.4254 100304 920Voľný
1811200055.100004.200002.4--Predaný
1812200057.800004.400002.6143 600172 320Voľný
1901200056.900004.400002.6--Predaný
1902200053.500004.500002.4--Predaný
1903300073.100009.400002.7--Predaný
1904300073.000009.400002.9168 700202 440Voľný
1905200055.500004.500002.4--Predaný
1906200056.600004.400002.5--Predaný
1907200057.400004.400002.5--Predaný
1908300075.700008.800002.9--Predaný
1909300075.800009.400002.9--Predaný
1910400101.000009.400003.4--Predaný
1911200055.100004.200002.4--Predaný
1912200057.800004.400002.6144 600173 520Voľný
2001200056.900004.400002.6143 100171 720Voľný
2002200053.500004.500002.4--Predaný
2003300073.100009.400002.7--Predaný
2004300073.000009.400002.6169 500203 400Voľný
2005200055.500004.500002.4--Predaný
2006200056.600004.400002.5--Predaný
2007200057.400004.400002.5--Predaný
2008300075.700008.800002.9178 000213 600Voľný
2009300075.800009.400002.9--Predaný
2010400101.000009.400003.4--Predaný
2011200055.100004.200002.4--Predaný
2012200057.800004.400002.6145 600174 720Voľný
2101200056.900004.400002.7--Predaný
2102200053.500004.500002.4--Predaný
2103300073.100009.400002.7--Predaný
2104300073.000009.400002.7--Predaný
2105200055.500004.500002.4--Predaný
2106200056.600004.400002.5--Predaný
2107200057.400004.400002.5--Predaný
2108300075.700008.800002.9--Predaný
2109300075.800009.400002.9--Predaný
2110400101.000009.400003.4--Predaný
2111200055.100004.200002.4--Predaný
2112200057.800004.400002.6--Predaný
2201200056.900004.400002.5144 900173 880Voľný
2202200053.500004.500002.4--Predaný
2203300073.100009.400002.7--Predaný
2204300073.000009.400002.7171 700206 040Voľný
2205200055.500004.500002.4--Predaný
2206200056.600004.400002.5--Predaný
2207200057.400004.400002.5--Predaný
2208300075.700008.800002.9--Predaný
2209300075.800009.400002.9--Predaný
2210400101.000009.400003.4260 900313 080Voľný
2211200055.100004.200002.4--Predaný
2212200057.800004.400002.6147 500177 000Voľný
2301200056.900004.400002.5145 900175 080Voľný
2302200053.500004.500002.4141 500169 800Voľný
2303300073.100009.400002.7--Predaný
2304300073.000009.400002.7--Predaný
2305200055.500004.500002.4--Predaný
2306200056.600004.400002.5--Predaný
2307200057.400004.400002.5--Predaný
2308300075.700008.800003.0--Predaný
2309300075.800009.400002.9--Predaný
2310400101.000009.400003.4--Predaný
2311200055.100004.200002.4--Predaný
2312200057.800004.400002.6148 400178 080Voľný
2401200056.900004.400002.5--Predaný
2402200053.500004.500002.4142 500171 000Voľný
2403300073.100009.400002.7--Predaný
2404300073.000009.400002.7--Predaný
2405200055.500004.500002.4--Predaný
2406200056.600004.400002.5--Predaný
2407200057.400004.400002.5--Predaný
2408300075.700008.800003.0182 900219 480Voľný
2409300075.800009.400003.0--Predaný
2410400101.000009.400003.5264 400317 280Voľný
2411200055.100004.200002.4--Predaný
2412200057.800004.400002.6149 400179 280Voľný
2501200056.900004.400002.4147 700177 240Voľný
2502200053.500004.500002.4143 400172 080Voľný
2503300073.100009.400002.7--Predaný
2504300073.000009.400002.7175 200210 240Voľný
2505200055.500004.500002.4--Predaný
2506200056.600004.400002.5--Predaný
2507200057.400004.400002.5--Predaný
2508300075.700008.800003.0--Predaný
2509300075.800009.400003.0--Predaný
2510400101.000009.400003.5266 100319 320Voľný
2511200055.100004.200002.4148 000177 600Voľný
2512200057.800004.400002.6150 400180 480Voľný
2601200056.800004.400002.5149 400179 280Voľný
2602200053.400004.500002.6145 100174 120Voľný
2603300073.200009.400002.9197 100236 520Voľný
2604300073.000009.400002.7177 400212 880Voľný
2605200055.500004.500002.5--Predaný
2606200056.600004.400002.5--Predaný
2607200057.500004.400002.6--Predaný
2608300075.700008.800003.0186 400223 680Voľný
2609300075.900009.400003.1--Predaný
2610400101.100009.400003.5269 700323 640Voľný
2611200055.100004.200002.4--Predaný
2612200057.800004.400002.6152 200182 640Voľný
2701200056.800004.400002.5150 400180 480Voľný
2702200053.400004.500002.4145 900175 080Voľný
2703300073.200009.400002.7198 400238 080Voľný
2704300073.000009.400002.7178 600214 320Voľný
2705200055.500004.500002.5135 300162 360Voľný
2706200056.600004.400002.5--Predaný
2707200057.500004.400002.6--Predaný
2708300075.700008.800003.0187 700225 240Voľný
2709300075.900009.400003.1194 200233 040Voľný
2710400101.100009.400003.5--Predaný
2711200055.100004.200002.4--Predaný
2712200057.800004.400002.6153 200183 840Voľný
2801200056.800004.400002.5151 300181 560Voľný
2802200053.400004.500002.4146 800176 160Voľný
2803300073.200009.400002.7199 700239 640Voľný
2804300073.000009.400002.7179 700215 640Voľný
2805200055.500004.500002.5--Predaný
2806200056.600004.400002.5--Predaný
2807200057.500004.400002.6--Predaný
2808300075.700008.800003.0188 900226 680Voľný
2809300075.900009.400003.1--Predaný
2810400101.100009.400003.5273 200327 840Voľný
2811200055.100004.200002.4151 800182 160Voľný
2812200057.800004.400002.6154 300185 160Voľný
2901200056.800004.400002.5152 300182 760Voľný
2902200053.400004.500002.4147 800177 360Voľný
2903300073.200009.400002.7201 000241 200Voľný
2904300073.000009.400002.7180 900217 080Voľný
2905200055.500004.500002.5137 100164 520Voľný
2906200056.600004.400002.5--Predaný
2907200057.500004.400002.6--Predaný
2908300075.700008.800003.0190 100228 120Voľný
2909300075.900009.400003.1--Predaný
2910400101.100009.400003.5--Predaný
2911200055.100004.200002.4--Predaný
2912200057.800004.400002.5155 200186 240Voľný
0301200054.000004.400002.5--Predaný
0302200050.600005.800002.4--Predaný
0303300070.500009.400002.6--Predaný
0304300071.900009.400002.6--Predaný
0305200054.400004.500002.4--Predaný
0306200054.100004.400002.5--Predaný
0307200055.000004.400002.4--Predaný
0308300074.600008.800002.8--Predaný
0309300074.600009.400002.8--Predaný
0310400099.700009.400003.2225 300270 360Voľný
0311200054.200004.200002.4--Predaný
0312200055.000004.400002.4--Predrezervovaný
3001200056.800004.400002.5153 300183 960Voľný
3002200053.400004.500002.4148 800178 560Voľný
3003300073.200009.400002.8--Predaný
3004300073.000009.400002.7--Predaný
3005200055.500004.500002.5--Predaný
3006200056.600004.400002.5--Predaný
3007200057.500004.400002.6--Predrezervovaný
3008300075.700008.800003.0--Predaný
3009300075.900009.400003.1--Predaný
3010400101.100009.400003.5--Predaný
3011200055.100004.200002.4153 800184 560Voľný
3012200057.800004.400002.6156 200187 440Voľný
3101200056.800004.400002.5154 300185 160Voľný
3102200053.400004.500002.4149 800179 760Voľný
3103400154.000019.600003.7439 400527 280Voľný
3104200055.400004.500002.4138 500166 200Voľný
3105200056.600004.400002.4137 800165 360Voľný
3106200057.600004.400002.6140 200168 240Voľný
3107300075.700008.800003.1192 600231 120Voľný
3108400160.700019.600004.4468 800562 560Voľný
3109300076.600009.600003.1220 800264 960Voľný
3110200057.700004.400002.6--Predaný
3201200056.800004.400002.5155 300186 360Voľný
3202200053.400004.500002.4150 800180 960Voľný
3203400154.000019.600003.8442 400530 880Voľný
3204200055.400004.500002.4--Predaný
3205200056.600004.400002.5138 800166 560Voľný
3206200057.600004.400002.6141 200169 440Voľný
3207300075.700008.800003.0193 800232 560Voľný
3208400160.700019.600003.8--Predaný
3209300076.600009.600003.1222 300266 760Voľný
3210200057.700004.400003.2157 700189 240Voľný
3301200056.800004.400002.5--Predaný
3302200053.400004.500002.4151 700182 040Voľný
3303400154.000019.600003.8445 400534 480Voľný
3304200055.400004.500002.4140 400168 480Voľný
3305200056.600004.400002.5139 700167 640Voľný
3306200057.600004.400002.6142 100170 520Voľný
3307300075.700008.800003.1195 200234 240Voľný
3308400160.700019.600004.6--Predrezervovaný
3309300076.600009.600003.1--Predaný
3310200057.700004.400002.6158 800190 560Voľný
3401200056.800004.400002.5--Predaný
3402200053.400004.500002.4--Predaný
3403400154.000019.600003.8448 300537 960Voľný
3404200055.400004.500002.4--Predaný
3405200056.600004.400002.5140 600168 720Voľný
3406200057.600004.400002.6--Predaný
3407300075.700008.800003.1196 500235 800Voľný
3408400160.700019.600005.0--Predaný
3409300076.600009.600003.2--Predaný
3410200057.700004.400002.6--Predaný
3501400150.100045.600003.6--Predaný
3502400151.000045.600003.6449 800539 760Voľný
3503400178.300045.800005.4539 500647 400Voľný
3504400181.200045.800005.4--Predaný
0401200054.000004.400002.6--Predaný
0402200050.600005.800002.4--Predaný
0403300070.500009.400002.6--Predaný
0404300071.900009.400002.6--Predaný
0405200054.400004.500002.4--Predaný
0406200054.100004.400002.6--Predaný
0407200055.000004.400002.5--Predaný
0408300074.600008.800002.8--Predaný
0409300074.600009.400002.8--Predaný
0410400099.700009.400003.2227 700273 240Voľný
0411200054.200004.200002.4--Predaný
0412200055.000004.400002.4--Predaný
0501200054.000004.400002.6--Predaný
0502200050.600005.800002.4--Predaný
0503300070.500009.400002.6--Predaný
0504300071.900009.400002.6--Predaný
0505200054.400004.500002.4--Predaný
0506200054.100004.400002.6--Predaný
0507200055.000004.400002.4--Predaný
0508300074.600008.800002.8--Predaný
0509300074.600009.400002.6--Predaný
0510400099.700009.400003.2229 200275 040Voľný
0511200054.200004.200002.4--Predaný
0512200055.000004.400002.4--Predaný
0601200055.000004.400002.4--Predaný
0602200050.900005.800002.4--Predaný
0603300070.800009.400002.6--Predaný
0604300072.200009.400002.5--Predaný
0605200054.900004.500002.4--Predaný
0606200054.700004.400002.4--Predaný
0607200055.600004.400002.4--Predaný
0608300075.100008.800002.6--Predaný
0609300075.100009.400002.8--Predaný
0610400100.100009.400003.2231 600277 920Voľný
0611200054.600004.200002.4--Predaný
0612200055.900004.400002.4--Predaný
0701200055.000004.400002.4--Predaný
0702200050.900005.800002.4--Predaný
0703300070.800009.400002.6--Predaný
0704300072.200009.400002.6--Predaný
0705200054.900004.500002.4--Predaný
0706200054.700004.400002.4--Predaný
0707200055.600004.400002.4--Predaný
0708300075.100008.800002.8--Predaný
0709300075.100009.400002.8--Predaný
0710400100.100009.400003.2233 000279 600Voľný
0711200054.600004.200002.4--Predaný
0712200055.900004.400002.4--Predaný
0801200055.000004.400002.4--Predaný
0802200050.900005.800002.4--Predaný
0803300070.800009.400002.6--Predaný
0804300072.200009.400002.6--Predaný
0805200054.900004.500002.4--Predaný
0806200054.700004.400002.4--Predaný
0807200055.600004.400002.4--Predaný
0808300075.100008.800002.8--Predrezervovaný
0809300075.100009.400002.8--Predaný
0810400100.100009.400003.2234 600281 520Voľný
0811200054.600004.200002.4--Predaný
0812200055.900004.400002.4--Predaný
0901200055.000004.400002.4--Predaný
0902200050.900005.800002.4--Predaný
0903300070.800009.400002.6--Predaný
0904300072.200009.400002.6--Predaný
0905200054.900004.500002.4--Predaný
0906200054.700004.400002.4--Predaný
0907200055.600004.400002.4--Predaný
0908300075.100008.800002.8--Predaný
0909300075.100009.400002.8--Predaný
0910400100.100009.400003.2236 200283 440Voľný
0911200054.600004.200002.4--Predaný
0912200055.900004.400002.4--Predaný
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.
Byt: 01
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.1
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 03
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 225 300
Cena s DPH: 270 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.2
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.1
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 04
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 227 700
Cena s DPH: 273 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.2
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.1
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 05
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 229 200
Cena s DPH: 275 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.2
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 06
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 231 600
Cena s DPH: 277 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 07
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 233 000
Cena s DPH: 279 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 08
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 234 600
Cena s DPH: 281 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.9
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 09
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 236 200
Cena s DPH: 283 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 10
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 239 600
Cena s DPH: 287 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 166 700
Cena s DPH: 200 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 11
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 241 100
Cena s DPH: 289 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 167 800
Cena s DPH: 201 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 12
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 242 800
Cena s DPH: 291 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 168 900
Cena s DPH: 202 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 168 800
Cena s DPH: 202 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 174 600
Cena s DPH: 209 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 13
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 244 400
Cena s DPH: 293 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 136 000
Cena s DPH: 163 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 170 000
Cena s DPH: 204 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 14
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 246 000
Cena s DPH: 295 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 136 600
Cena s DPH: 163 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 138 400
Cena s DPH: 166 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 137 600
Cena s DPH: 165 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 172 000
Cena s DPH: 206 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 15
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 248 800
Cena s DPH: 298 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 138 300
Cena s DPH: 165 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00005.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.6
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 173 100
Cena s DPH: 207 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.3
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.2
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.6
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 16
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 139 100
Cena s DPH: 166 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 140 900
Cena s DPH: 169 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 140 200
Cena s DPH: 168 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 17
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 137 000
Cena s DPH: 164 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 175 800
Cena s DPH: 210 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 181 700
Cena s DPH: 218 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 18
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: 254 100
Cena s DPH: 304 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 143 600
Cena s DPH: 172 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 168 700
Cena s DPH: 202 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 19
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 144 600
Cena s DPH: 173 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 143 100
Cena s DPH: 171 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 169 500
Cena s DPH: 203 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 178 000
Cena s DPH: 213 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 20
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 145 600
Cena s DPH: 174 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 21
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 144 900
Cena s DPH: 173 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 171 700
Cena s DPH: 206 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 22
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: 260 900
Cena s DPH: 313 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 147 500
Cena s DPH: 177 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 145 900
Cena s DPH: 175 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 141 500
Cena s DPH: 169 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 23
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 148 400
Cena s DPH: 178 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 142 500
Cena s DPH: 171 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 182 900
Cena s DPH: 219 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 24
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 264 400
Cena s DPH: 317 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 149 400
Cena s DPH: 179 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.9
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 147 700
Cena s DPH: 177 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 143 400
Cena s DPH: 172 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 175 200
Cena s DPH: 210 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.4
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 25
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 266 100
Cena s DPH: 319 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 148 000
Cena s DPH: 177 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 150 400
Cena s DPH: 180 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 149 400
Cena s DPH: 179 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 145 100
Cena s DPH: 174 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 197 100
Cena s DPH: 236 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 177 400
Cena s DPH: 212 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 186 400
Cena s DPH: 223 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 26
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 269 700
Cena s DPH: 323 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 152 200
Cena s DPH: 182 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 150 400
Cena s DPH: 180 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 145 900
Cena s DPH: 175 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 198 400
Cena s DPH: 238 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 178 600
Cena s DPH: 214 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 135 300
Cena s DPH: 162 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 187 700
Cena s DPH: 225 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 194 200
Cena s DPH: 233 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 27
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 153 200
Cena s DPH: 183 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 151 300
Cena s DPH: 181 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 146 800
Cena s DPH: 176 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 199 700
Cena s DPH: 239 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 179 700
Cena s DPH: 215 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 188 900
Cena s DPH: 226 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 28
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: 273 200
Cena s DPH: 327 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 151 800
Cena s DPH: 182 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 154 300
Cena s DPH: 185 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 152 300
Cena s DPH: 182 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 147 800
Cena s DPH: 177 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 201 000
Cena s DPH: 241 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 180 900
Cena s DPH: 217 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 137 100
Cena s DPH: 164 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 190 100
Cena s DPH: 228 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 29
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 155 200
Cena s DPH: 186 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 153 300
Cena s DPH: 183 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 148 800
Cena s DPH: 178 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.2
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00009.4
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.5
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 30
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.1
Exteriér: 00009.4
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.1
Exteriér: 00004.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 153 800
Cena s DPH: 184 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 156 200
Cena s DPH: 187 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 154 300
Cena s DPH: 185 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 149 800
Cena s DPH: 179 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 31
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.7
Cena bez DPH: 439 400
Cena s DPH: 527 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 138 500
Cena s DPH: 166 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 137 800
Cena s DPH: 165 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 140 200
Cena s DPH: 168 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 31
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 192 600
Cena s DPH: 231 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 31
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00004.4
Cena bez DPH: 468 800
Cena s DPH: 562 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 31
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 220 800
Cena s DPH: 264 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 155 300
Cena s DPH: 186 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 150 800
Cena s DPH: 180 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 32
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 442 400
Cena s DPH: 530 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 138 800
Cena s DPH: 166 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 141 200
Cena s DPH: 169 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 32
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 193 800
Cena s DPH: 232 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 32
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 32
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 222 300
Cena s DPH: 266 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 157 700
Cena s DPH: 189 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 151 700
Cena s DPH: 182 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 33
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 445 400
Cena s DPH: 534 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 140 400
Cena s DPH: 168 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 139 700
Cena s DPH: 167 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 142 100
Cena s DPH: 170 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 33
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 195 200
Cena s DPH: 234 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 33
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00004.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 33
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 158 800
Cena s DPH: 190 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 34
Počet izieb: 4
Interiér: 00154.0
Exteriér: 00019.6
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 448 300
Cena s DPH: 537 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 140 600
Cena s DPH: 168 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 34
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.7
Exteriér: 00008.8
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 196 500
Cena s DPH: 235 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 34
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.7
Exteriér: 00019.6
Cellar 00005.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 34
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00009.6
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.4
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00150.1
Exteriér: 00045.6
Cellar 00003.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00151.0
Exteriér: 00045.6
Cellar 00003.6
Cena bez DPH: 449 800
Cena s DPH: 539 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00178.3
Exteriér: 00045.8
Cellar 00005.4
Cena bez DPH: 539 500
Cena s DPH: 647 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00181.2
Exteriér: 00045.8
Cellar 00005.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.
Pivnica je zahrnutá v cene bytu.
Cena vnútorného parkovacieho státia: 21 600 Eur s DPH
Cena vonkajšieho parkovacieho státia: 13 200 Eur s DPH
Ceny bytov sú uvádzané v štandardnom vybavení bytu.