J&T REAL ESTATE, a. s.
Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava

Klingerka

Cenník

Filter

PoschodieBytIzbyInteriér (m2)Exteriér (m2)Pivnica (m2)Cena bez DPH (€)Cena s DPH (€)StavPorovnanie bytov
1001200056.400004.900005.0--Predaný
1002200051.200006.600002.4--Predaný
1003300071.200010.200002.5--Predaný
1004300073.500010.200002.6--Predaný
1005200055.700004.800002.5--Predaný
1006200056.100004.900002.4--Predaný
1007200057.000004.900002.6--Predaný
1008300075.500009.500002.6--Predaný
1009300076.800010.200002.8--Predaný
1010400100.600010.200003.2239 600287 520Voľný
1011200054.800004.700002.4--Predaný
1012200057.300004.900002.5--Predaný
1101200056.400004.900002.5--Predaný
1102200051.200006.600002.4--Predaný
1103300071.200010.200002.5--Predrezervovaný
1104300073.500010.200002.6--Predaný
1105200055.700004.800002.7--Predaný
1106200056.100004.900002.4--Predaný
1107200057.000004.900002.6--Predaný
1108300075.500009.500002.6--Predaný
1109300076.800010.200002.6--Predaný
1110400100.600010.200002.4241 100289 320Voľný
1111200054.800004.700002.4--Predaný
1112200057.300004.900002.5--Predrezervovaný
1201200056.400004.900002.5--Predaný
1202200051.200006.600002.4--Predaný
1203300071.200010.200002.7167 800201 360Voľný
1204300073.500010.200002.6--Predaný
1205200055.700004.800002.6--Predaný
1206200056.100004.900002.4--Predaný
1207200057.000004.900002.5--Predaný
1208300075.500009.500002.8--Predaný
1209300076.800010.200002.8--Predaný
1210400100.600010.200003.3242 800291 360Voľný
1211200054.800004.700002.5--Predaný
1212200057.300004.900002.5136 500163 800Voľný
1301200056.400004.900002.5--Predrezervovaný
1302200051.200006.600002.4--Predaný
1303300071.200010.200002.6168 900202 680Voľný
1304300073.500010.200002.5--Predaný
1305200055.700004.800002.6--Predaný
1306200056.100004.900002.5--Predaný
1307200057.000004.900002.4--Predaný
1308300075.500009.500002.7--Predaný
1309300076.800010.200002.4--Predaný
1310400100.600010.200003.3244 400293 280Voľný
1311200054.800004.700002.7--Predaný
1312200057.300004.900002.4137 500165 000Voľný
1401200056.400004.900002.5136 000163 200Voľný
1402200051.200006.600002.4--Predaný
1403300071.200010.200002.5170 000204 000Voľný
1404300073.500010.200002.6--Predaný
1405200055.700004.800002.7--Predaný
1406200056.100004.900002.5--Predaný
1407200057.000004.900002.5--Predaný
1408300075.500009.500002.9--Predaný
1409300076.800010.200002.9--Predaný
1410400100.600010.200004.1246 000295 200Voľný
1411200054.800004.700002.4136 600163 920Voľný
1412200057.300004.900002.5138 400166 080Voľný
1501200056.400004.900002.5137 600165 120Voľný
1502200051.200006.600002.4--Predaný
1503300071.200010.200002.9172 000206 400Voľný
1504300073.500010.200002.9--Predaný
1505200055.700004.800002.4--Predaný
1506200056.100004.900002.4--Predaný
1507200057.000004.900002.5--Predaný
1508300075.500009.500002.8--Predaný
1509300076.800010.200002.9--Predaný
1510400100.600010.200003.2248 800298 560Voľný
1511200054.800004.700002.4--Predaný
1512200057.300004.900002.4--Predaný
1601200056.400004.900002.5138 300165 960Voľný
1602200051.200006.600002.4--Predaný
1603300071.200010.200002.4--Predaný
1604300073.500010.200002.6--Predaný
1605200055.700004.800002.8--Predaný
1606200056.100004.900002.5--Predaný
1607200057.000004.900002.8--Predaný
1608300075.500009.500002.6--Predaný
1609300076.800010.200002.7--Predaný
1610400100.600010.200003.2--Predaný
1611200054.800004.700002.4139 100166 920Voľný
1612200057.300004.900002.4--Predrezervovaný
1701200056.600004.900002.4140 200168 240Voľný
1702200053.300004.800002.4--Predaný
1703300072.900010.200002.7--Predaný
1704300073.500010.200002.4--Predaný
1705200055.700004.800002.6--Predaný
1706200056.400004.900002.4--Predaný
1707200057.300004.900003.0--Predaný
1708300075.500009.500002.9--Predaný
1709300076.700010.200002.5--Predaný
1710400100.800010.200003.3--Predaný
1711200054.800004.700002.9--Predaný
1712200057.500004.900002.4--Predaný
1801200056.600004.900002.5--Predaný
1802200053.300004.800002.4137 000164 400Voľný
1803300072.900010.200002.7--Predaný
1804300073.500010.200002.4--Predaný
1805200055.700004.800002.5--Predaný
1806200056.400004.900002.4--Predaný
1807200057.300004.900002.8--Predrezervovaný
1808300075.500009.500003.1175 800210 960Voľný
1809300076.700010.200002.7--Predaný
1810400100.800010.200003.4254 100304 920Voľný
1811200054.800004.700002.9--Predaný
1812200057.500004.900002.4--Predaný
1901200056.600004.900002.4--Predaný
1902200053.300004.800002.4--Predaný
1903300072.900010.200002.7--Predaný
1904300073.500010.200002.9--Predaný
1905200055.700004.800002.5--Predaný
1906200056.400004.900002.4--Predaný
1907200057.300004.900002.6--Predaný
1908300075.500009.500002.7--Predaný
1909300076.700010.200002.8--Predaný
1910400100.800010.200003.3--Predaný
1911200054.800004.700002.5--Predaný
1912200057.500004.900002.5--Predrezervovaný
2001200056.600004.900002.8--Predaný
2002200053.300004.800002.4--Predaný
2003300072.900010.200002.8--Predaný
2004300073.500010.200002.8--Predaný
2005200055.700004.800002.7--Predaný
2006200056.400004.900002.4--Predaný
2007200057.300004.900002.5--Predaný
2008300075.500009.500002.7--Predaný
2009300076.700010.200002.9--Predaný
2010400100.800010.200003.2--Predaný
2011200054.800004.700002.4--Predaný
2012200057.500004.900002.5145 600174 720Voľný
2101200056.700004.900002.5--Predaný
2102200053.400004.800002.4--Predaný
2103300073.000010.200002.4--Predaný
2104300073.500010.200002.5--Predaný
2105200055.800004.800002.7--Predaný
2106200056.500004.900002.4--Predaný
2107200057.300004.900002.5--Predaný
2108300075.800009.500003.0--Predaný
2109300076.400010.200003.1--Predaný
2110400100.800010.200003.3--Predaný
2111200054.900004.700002.4--Predaný
2112200057.600004.900002.5--Predaný
2201200056.700004.900002.4144 900173 880Voľný
2202200053.400004.800002.4--Predaný
2203300073.000010.200002.7--Predaný
2204300073.500010.200002.4--Predrezervovaný
2205200055.800004.800002.5--Predaný
2206200056.500004.900002.5--Predaný
2207200057.300004.900002.5--Predaný
2208300075.800009.500002.9--Predaný
2209300076.400010.200002.5--Predaný
2210400100.800010.200002.6--Predrezervovaný
2211200054.900004.700002.4--Predaný
2212200057.600004.900002.5147 500177 000Voľný
2301200056.700004.900002.4145 900175 080Voľný
2302200053.400004.800002.4--Predaný
2303300073.000010.200002.7--Predaný
2304300073.500010.200002.4--Predaný
2305200055.800004.800002.5--Predaný
2306200056.500004.900002.4--Predaný
2307200057.300004.900002.5--Predaný
2308300075.800009.500002.4--Predaný
2309300076.400010.200002.9--Predaný
2310400100.800010.200003.4--Predaný
2311200054.900004.700002.4--Predaný
2312200057.600004.900002.5148 400178 080Voľný
2401200056.700004.900002.4--Predaný
2402200053.400004.800002.4142 500171 000Voľný
2403300073.000010.200002.8--Predaný
2404300073.500010.200002.4--Predaný
2405200055.800004.800002.4--Predaný
2406200056.500004.900002.4--Predaný
2407200057.300004.900002.9--Predaný
2408300075.800009.500003.2182 900219 480Voľný
2409300076.400010.200002.8--Predaný
2410400100.800010.200002.6264 400317 280Voľný
2411200054.900004.700002.4--Predaný
2412200057.600004.900002.5149 400179 280Voľný
2501200056.800004.900002.4147 700177 240Voľný
2502200053.400004.800002.4143 400172 080Voľný
2503300072.900010.200002.9--Predaný
2504300073.500010.200002.4--Predrezervovaný
2505200055.800004.800002.4--Predrezervovaný
2506200056.600004.900002.5--Predaný
2507200057.500004.900002.7--Predaný
2508300075.800009.500002.8--Predaný
2509300076.600010.200002.5--Predaný
2510400101.000010.200003.0266 100319 320Voľný
2511200055.000004.700002.4148 000177 600Voľný
2512200057.700004.900002.5150 400180 480Voľný
2601200056.800004.900002.4149 400179 280Voľný
2602200053.400004.800002.5145 100174 120Voľný
2603300072.900010.200002.6197 100236 520Voľný
2604300073.500010.200002.7--Predrezervovaný
2605200055.800004.800002.4--Predaný
2606200056.600004.900002.5--Predaný
2607200057.500004.900002.5--Predaný
2608300075.800009.500002.4186 400223 680Voľný
2609300076.600010.200003.1--Predaný
2610400101.000010.200005.2--Predrezervovaný
2611200055.000004.700002.8--Predaný
2612200057.700004.900002.6152 200182 640Voľný
2701200056.800004.900002.6150 400180 480Voľný
2702200053.400004.800002.4145 900175 080Voľný
2703300072.900010.200002.7--Predrezervovaný
2704300073.500010.200003.2--Predrezervovaný
2705200055.800004.800002.4--Predaný
2706200056.600004.900002.5--Predaný
2707200057.500004.900002.5--Predaný
2708300075.800009.500002.8--Predaný
2709300076.600010.200002.4--Predaný
2710400101.000010.200003.6--Predaný
2711200055.000004.700002.4--Predaný
2712200057.700004.900002.5153 200183 840Voľný
2801200056.800004.900002.5151 300181 560Voľný
2802200053.400004.800002.4146 800176 160Voľný
2803300072.900010.200002.6199 700239 640Voľný
2804300073.500010.200002.8179 700215 640Voľný
2805200055.800004.800002.4--Predaný
2806200056.600004.900002.5--Predaný
2807200057.500004.900002.5--Predaný
2808300075.800009.500002.8188 900226 680Voľný
2809300076.600010.200003.1--Predaný
2810400101.000010.200003.6273 200327 840Voľný
2811200055.000004.700002.7--Predrezervovaný
2812200057.700004.900002.6154 300185 160Voľný
2901200056.800004.900002.5152 300182 760Voľný
2902200053.400004.800002.4147 800177 360Voľný
2903300072.900010.200002.7201 000241 200Voľný
2904300073.500010.200002.7180 900217 080Voľný
2905200055.800004.800002.4137 100164 520Voľný
2906200056.600004.900002.5--Predaný
2907200057.500004.900002.5--Predaný
2908300075.800009.500003.0190 100228 120Voľný
2909300076.600010.200003.1--Predaný
2910400101.000010.200003.5--Predaný
2911200055.000004.700002.5--Predaný
2912200057.700004.900002.5155 200186 240Voľný
0301200054.600004.900002.5--Predaný
0302200050.600006.600002.4--Predaný
0303300070.500010.200002.7--Predaný
0304300073.000010.200002.5--Predaný
0305200055.000004.800002.4--Predaný
0306200054.700004.900002.5--Predaný
0307200055.600004.900002.5--Predaný
0308300074.800009.500002.4--Predaný
0309300075.900010.200002.8--Predaný
0310400099.800010.200002.4225 300270 360Voľný
0311200054.300004.700002.4--Predaný
0312200055.400004.900002.4--Predrezervovaný
3001200056.800004.900002.5153 300183 960Voľný
3002200053.400004.800002.4148 800178 560Voľný
3003300072.900010.200002.4--Predaný
3004300073.500010.200002.7--Predaný
3005200055.800004.800002.4--Predaný
3006200056.600004.900002.5--Predaný
3007200057.500004.900002.5--Predaný
3008300075.800009.500003.1--Predaný
3009300076.600010.200003.2--Predaný
3010400101.000010.200003.7--Predaný
3011200055.000004.700002.4153 800184 560Voľný
3012200057.700004.900002.5156 200187 440Voľný
3101200056.700004.900002.5154 300185 160Voľný
3102200053.400004.800002.4149 800179 760Voľný
3103400153.700020.800003.3439 400527 280Voľný
3104200055.800004.800002.6138 500166 200Voľný
3105200056.600004.900002.4--Predaný
3106200057.500004.900002.7140 200168 240Voľný
3107300075.800009.500003.0192 600231 120Voľný
3108400160.400020.700004.2468 800562 560Voľný
3109300077.000010.600003.0--Predrezervovaný
3110200057.600004.900002.5--Predaný
3201200056.700004.900002.5155 300186 360Voľný
3202200053.400004.800002.5150 800180 960Voľný
3203400153.700020.800003.7442 400530 880Voľný
3204200055.800004.800002.9--Predaný
3205200056.600004.900002.9138 800166 560Voľný
3206200057.500004.900002.6141 200169 440Voľný
3207300075.800009.500003.0193 800232 560Voľný
3208400160.400020.700003.8--Predaný
3209300077.000010.600002.9222 300266 760Voľný
3210200057.600004.900003.2157 700189 240Voľný
3301200056.700004.900002.4--Predaný
3302200053.400004.800002.4151 700182 040Voľný
3303400153.700020.800003.8445 400534 480Voľný
3304200055.800004.800002.4--Predrezervovaný
3305200056.600004.900002.5139 700167 640Voľný
3306200057.500004.900002.6142 100170 520Voľný
3307300075.800009.500002.9195 200234 240Voľný
3308400160.400020.700002.6--Predaný
3309300077.000010.600003.3--Predaný
3310200057.600004.900002.4158 800190 560Voľný
3401200056.700004.900002.8--Predaný
3402200053.400004.800002.4--Predaný
3403400153.700020.800002.5448 300537 960Voľný
3404200055.800004.800002.5--Predaný
3405200056.600004.900002.5140 600168 720Voľný
3406200057.500004.900002.6--Predaný
3407300075.800009.500003.2--Predaný
3408400160.400020.700006.8--Predaný
3409300077.000010.600003.1--Predaný
3410200057.600004.900002.7--Predaný
3501400153.100061.000003.5--Predaný
3502400152.100061.000002.6449 800539 760Voľný
3503400179.600061.000003.9--Predrezervovaný
3504400181.900061.000004.1--Predaný
0401200054.600004.900002.5--Predaný
0402200050.600006.600002.5--Predaný
0403300070.500010.200002.7--Predaný
0404300073.000010.200002.5--Predaný
0405200055.000004.800002.4--Predaný
0406200054.700004.900002.5--Predaný
0407200055.600004.900002.5--Predaný
0408300074.800009.500002.8--Predaný
0409300075.900010.200002.7--Predaný
0410400099.800010.200002.8227 700273 240Voľný
0411200054.300004.700002.4--Predaný
0412200055.400004.900002.4--Predaný
0501200054.600004.900002.5--Predaný
0502200050.600006.600002.4--Predaný
0503300070.500010.200002.6--Predaný
0504300073.000010.200002.9--Predaný
0505200055.000004.800002.4--Predaný
0506200054.700004.900002.5--Predaný
0507200055.600004.900002.5--Predaný
0508300074.800009.500002.6--Predaný
0509300075.900010.200002.5--Predaný
0510400099.800010.200003.1229 200275 040Voľný
0511200054.300004.700002.4--Predaný
0512200055.400004.900002.5--Predaný
0601200055.400004.900002.5--Predaný
0602200051.100006.600002.6--Predaný
0603300070.900010.200002.6--Predaný
0604300073.300010.200002.5--Predaný
0605200055.400004.800002.4--Predaný
0606200055.200004.900002.4--Predaný
0607200056.100004.900002.4--Predaný
0608300075.100009.500002.5--Predaný
0609300076.400010.200002.8--Predaný
0610400099.900010.200003.2231 600277 920Voľný
0611200054.300004.700002.4--Predaný
0612200056.300004.900002.8--Predaný
0701200055.400004.900002.5--Predaný
0702200051.100006.600002.5--Predaný
0703300070.900010.200002.6--Predaný
0704300073.300010.200002.6--Predaný
0705200055.400004.800002.4--Predaný
0706200055.200004.900002.4--Predaný
0707200056.100004.900002.4--Predaný
0708300075.100009.500002.8--Predaný
0709300076.400010.200002.7--Predaný
0710400099.900010.200002.6233 000279 600Voľný
0711200054.300004.700002.4--Predaný
0712200056.300004.900002.6--Predaný
0801200055.400004.900002.5--Predaný
0802200051.100006.600002.4--Predaný
0803300070.900010.200002.5--Predaný
0804300073.300010.200002.8--Predaný
0805200055.400004.800002.4--Predaný
0806200055.200004.900002.4--Predaný
0807200056.100004.900002.5--Predaný
0808300075.100009.500002.7--Predaný
0809300076.400010.200002.5--Predaný
0810400099.900010.200003.2234 600281 520Voľný
0811200054.300004.700002.4--Predaný
0812200056.300004.900002.4--Predaný
0901200055.400004.900002.4--Predaný
0902200051.100006.600002.5--Predaný
0903300070.900010.200002.4--Predaný
0904300073.300010.200002.8--Predaný
0905200055.400004.800002.4--Predaný
0906200055.200004.900002.5--Predaný
0907200056.100004.900002.5--Predaný
0908300075.100009.500002.5--Predaný
0909300076.400010.200002.6--Predaný
0910400099.900010.200003.2236 200283 440Voľný
0911200054.300004.700002.4--Predaný
0912200056.300004.900002.4--Predaný
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.
Byt: 01
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 03
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 03
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 225 300
Cena s DPH: 270 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 03
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 04
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 04
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 227 700
Cena s DPH: 273 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 04
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00050.6
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00074.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 05
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 05
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 229 200
Cena s DPH: 275 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 05
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.1
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.3
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.2
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 06
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 06
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 231 600
Cena s DPH: 277 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 06
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.1
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.3
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.2
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 07
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 07
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 233 000
Cena s DPH: 279 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 07
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.1
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.3
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.2
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 08
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 08
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 234 600
Cena s DPH: 281 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 08
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.1
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00070.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.3
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.2
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.1
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 09
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 09
Počet izieb: 4
Interiér: 00099.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 236 200
Cena s DPH: 283 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.3
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 09
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00005.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 10
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 10
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 239 600
Cena s DPH: 287 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 10
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 11
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 11
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 241 100
Cena s DPH: 289 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 11
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 167 800
Cena s DPH: 201 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 12
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 12
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 242 800
Cena s DPH: 291 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 12
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 136 500
Cena s DPH: 163 800
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 168 900
Cena s DPH: 202 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 13
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 13
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 244 400
Cena s DPH: 293 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 13
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 137 500
Cena s DPH: 165 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 136 000
Cena s DPH: 163 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 170 000
Cena s DPH: 204 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 14
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 14
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00004.1
Cena bez DPH: 246 000
Cena s DPH: 295 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 136 600
Cena s DPH: 163 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 14
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 138 400
Cena s DPH: 166 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 137 600
Cena s DPH: 165 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 172 000
Cena s DPH: 206 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 15
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 15
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 248 800
Cena s DPH: 298 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 15
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 138 300
Cena s DPH: 165 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00051.2
Exteriér: 00006.6
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00071.2
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.1
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.0
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 16
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 16
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 139 100
Cena s DPH: 166 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 16
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 140 200
Cena s DPH: 168 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.3
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 17
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.7
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 17
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 17
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.3
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 137 000
Cena s DPH: 164 400
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: 175 800
Cena s DPH: 210 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 18
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.7
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 18
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: 254 100
Cena s DPH: 304 920
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 18
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.3
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 19
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.7
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 19
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 19
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.3
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.7
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.4
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.5
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 20
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.7
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 20
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.8
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 20
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 145 600
Cena s DPH: 174 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 21
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 21
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 21
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 144 900
Cena s DPH: 173 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 22
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 22
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 22
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 147 500
Cena s DPH: 177 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 145 900
Cena s DPH: 175 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 23
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 23
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 23
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 148 400
Cena s DPH: 178 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 142 500
Cena s DPH: 171 000
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.3
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 182 900
Cena s DPH: 219 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 24
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.4
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 24
Počet izieb: 4
Interiér: 00100.8
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 264 400
Cena s DPH: 317 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00054.9
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 24
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 149 400
Cena s DPH: 179 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 147 700
Cena s DPH: 177 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 143 400
Cena s DPH: 172 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 25
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 25
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 266 100
Cena s DPH: 319 320
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 148 000
Cena s DPH: 177 600
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 25
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 150 400
Cena s DPH: 180 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 149 400
Cena s DPH: 179 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 145 100
Cena s DPH: 174 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 197 100
Cena s DPH: 236 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 186 400
Cena s DPH: 223 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 26
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 26
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00005.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 26
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 152 200
Cena s DPH: 182 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 150 400
Cena s DPH: 180 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 145 900
Cena s DPH: 175 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 27
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 27
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 27
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 153 200
Cena s DPH: 183 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 151 300
Cena s DPH: 181 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 146 800
Cena s DPH: 176 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 199 700
Cena s DPH: 239 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 179 700
Cena s DPH: 215 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: 188 900
Cena s DPH: 226 680
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 28
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 28
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.6
Cena bez DPH: 273 200
Cena s DPH: 327 840
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 28
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 154 300
Cena s DPH: 185 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 152 300
Cena s DPH: 182 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 147 800
Cena s DPH: 177 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 201 000
Cena s DPH: 241 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 180 900
Cena s DPH: 217 080
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 137 100
Cena s DPH: 164 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 190 100
Cena s DPH: 228 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 29
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 29
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 29
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 155 200
Cena s DPH: 186 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.8
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 153 300
Cena s DPH: 183 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 148 800
Cena s DPH: 178 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00072.9
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00073.5
Exteriér: 00010.2
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 30
Počet izieb: 3
Interiér: 00076.6
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 30
Počet izieb: 4
Interiér: 00101.0
Exteriér: 00010.2
Cellar 00003.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 11
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.0
Exteriér: 00004.7
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 153 800
Cena s DPH: 184 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 12
Poschodie: 30
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 156 200
Cena s DPH: 187 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 154 300
Cena s DPH: 185 160
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 149 800
Cena s DPH: 179 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 31
Počet izieb: 4
Interiér: 00153.7
Exteriér: 00020.8
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: 439 400
Cena s DPH: 527 280
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 138 500
Cena s DPH: 166 200
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: 140 200
Cena s DPH: 168 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 31
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 192 600
Cena s DPH: 231 120
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 31
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.4
Exteriér: 00020.7
Cellar 00004.2
Cena bez DPH: 468 800
Cena s DPH: 562 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 31
Počet izieb: 3
Interiér: 00077.0
Exteriér: 00010.6
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 31
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 155 300
Cena s DPH: 186 360
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 150 800
Cena s DPH: 180 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 32
Počet izieb: 4
Interiér: 00153.7
Exteriér: 00020.8
Cellar 00003.7
Cena bez DPH: 442 400
Cena s DPH: 530 880
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 138 800
Cena s DPH: 166 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 141 200
Cena s DPH: 169 440
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 32
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.0
Cena bez DPH: 193 800
Cena s DPH: 232 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 32
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.4
Exteriér: 00020.7
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 32
Počet izieb: 3
Interiér: 00077.0
Exteriér: 00010.6
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 222 300
Cena s DPH: 266 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 32
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: 157 700
Cena s DPH: 189 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 151 700
Cena s DPH: 182 040
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 33
Počet izieb: 4
Interiér: 00153.7
Exteriér: 00020.8
Cellar 00003.8
Cena bez DPH: 445 400
Cena s DPH: 534 480
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 139 700
Cena s DPH: 167 640
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 142 100
Cena s DPH: 170 520
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 33
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00002.9
Cena bez DPH: 195 200
Cena s DPH: 234 240
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 33
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.4
Exteriér: 00020.7
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 33
Počet izieb: 3
Interiér: 00077.0
Exteriér: 00010.6
Cellar 00003.3
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 33
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: 158 800
Cena s DPH: 190 560
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.7
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00053.4
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.4
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 34
Počet izieb: 4
Interiér: 00153.7
Exteriér: 00020.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 448 300
Cena s DPH: 537 960
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00055.8
Exteriér: 00004.8
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 05
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00056.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.5
Cena bez DPH: 140 600
Cena s DPH: 168 720
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 06
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.5
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 07
Poschodie: 34
Počet izieb: 3
Interiér: 00075.8
Exteriér: 00009.5
Cellar 00003.2
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 08
Poschodie: 34
Počet izieb: 4
Interiér: 00160.4
Exteriér: 00020.7
Cellar 00006.8
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 09
Poschodie: 34
Počet izieb: 3
Interiér: 00077.0
Exteriér: 00010.6
Cellar 00003.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 10
Poschodie: 34
Počet izieb: 2
Interiér: 00057.6
Exteriér: 00004.9
Cellar 00002.7
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 01
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00153.1
Exteriér: 00061.0
Cellar 00003.5
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Byt: 02
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00152.1
Exteriér: 00061.0
Cellar 00002.6
Cena bez DPH: 449 800
Cena s DPH: 539 760
Stav: Voľný
Detail bytu
Byt: 03
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00179.6
Exteriér: 00061.0
Cellar 00003.9
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predrezervovaný
Detail bytu
Byt: 04
Poschodie: 35
Počet izieb: 4
Interiér: 00181.9
Exteriér: 00061.0
Cellar 00004.1
Cena bez DPH: -
Cena s DPH: -
Stav: Predaný
Detail bytu
Developer si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.
Pivnica je zahrnutá v cene bytu.
Cena vnútorného parkovacieho státia: 21 600 Eur s DPH
Cena vonkajšieho parkovacieho státia: 13 200 Eur s DPH
Ceny bytov sú uvádzané v štandardnom vybavení bytu.
Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používani súborov cookie.